Home / Juristen / Luurt Wildeboer
De foto van Luurt Wildeboer

Luurt Wildeboer

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
PO Box 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Luurt Wildeboer is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht en meer in het bijzonder op het gebied van het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht. Daarbij legt hij zich toe op de relatie tussen milieu en ruimtelijke ordening en de gevolgen van milieunormen voor ruimtelijke ontwikkelingen en meer specifiek op het gebied van geluidhinder. Zijn praktijk bestaat onder meer uit het adviseren van en procederen voor diervoederbedrijven. Daarnaast adviseert hij met betrekking tot (bestuursrechtelijke) vraagstukken op het terrein van de gereguleerde markten, zoals post, telecom, energie en luchtvaart. Hij vertegenwoordigt cliënten in procedures tegen de OPTA, NMa en diverse andere toezichthouders.

Luurt heeft ruime ervaring met overheidsregulering in verschillende sectoren. Hij staat zowel ondernemingen als overheden bij. Meer in het bijzonder begeleidt hij deze bij de verkrijging en verlening van vergunningen en bij geschillen van diverse aard.

Luurt Wildeboer is met ingang van juli 2008 werkzaam bij CMS. Vanaf 2000 heeft hij als advocaat gewerkt bij Allen & Overy LLP binnen de Praktijkgroep Mededinging en gereguleerde markten. Daarvoor was hij werkzaam bij de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Luurt publiceert regelmatig over bestuursrechtelijke vraagstukken op bovengenoemde terreinen. Hij is tevens als docent verbonden aan VU Law Academy.

Meer Minder

Opleidingen

  • Milieurecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (staats- en bestuursrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Geoplan (Actualiteiten Ruimtelijke Ordening)
  • Vereniging voor Administratief Recht
  • Vereniging voor Bouwrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
20/03/2019
On­be­man­de ge­luid­me­ting mo­ge­lijk als be­wijs over­tre­ding...
22/05/2018
Wind­tur­bi­ne­park, Hand­haaf­baar­heid (ABRvS, 20 de­cem­ber...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in...
27/03/2018
Streep door Scheeps­werf Rei­mers­waal
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty...
21/04/2017
CMS be­ge­leidt COD en Being De­vel­op­ment bij ver­koop...
21/03/2017
Rijks­in­pas­sings­plan ver­sus be­stem­mings­plan: wie is...
04/11/2016
Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group
Con­tact De­tails
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship...
04/02/2015
CMS ad­vi­seert Ag­gre­ga­te In­du­stries Uk Ltd
18/12/2014
Steeds meer wa­pens in strijd te­gen mis­bruik Wob