Home / Juristen / Marc van Zanten
De foto van Marc Zanten

Marc van Zanten

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Marc van Zanten is advocaat partner binnen de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS. Hij is gespecialiseerd in insolventierecht, burgerlijk procesrecht en bestuurdersaansprakelijkheid.

Hij heeft ruime ervaring als curator in faillissementen, als bewindvoerder in surseances van betaling en als beoogd curator in een pre-pack. Marc adviseert daarnaast (internationale) ondernemingen over faillissementsrechtelijke vraagstukken, reorganisatie en over burgerlijk procesrecht, waaronder beslag- en executierecht.

Hij treedt regelmatig op als docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht tijdens diverse cursussen/gastcolleges van Kluwer, de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundig Adviseurs, Rijksuniversiteit Groningen en Studie in de Stad (onderdeel van de Juridische Academie). Marc publiceert regelmatig in vakbladen en is vaak te gast bij BNR.

Daarnaast is hij hoofdredacteur van Kluwer Juridisch Memo, redacteur van Kluwer MKB Advieswijzer, bewerker van enkele artikelen Kluwer Groene Serie Faillissementswet en hoofdredacteur SDU tijdschrift BER (Beslag en Executie in de Rechtspraktijk).

Marc is lid van INSOLAD, de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII), de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP) en de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Hij is lid van de VIA (vereniging van incasso –en procesadvocaten).

Marc is lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Marc is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (civiel recht, team handel I, waaronder faillissementszaken).

Ten slotte is Marc als buitenpromovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep Handelsrecht en Arbeidsrecht) en werkt hij momenteel aan een proefschrift over de pre-pack.

Marc is in de IFLR 2016 editie bestempeld als "Leading lawyer" binnen de insolventierecht- en herstructureringspraktijk van Nederland.

Meer Minder

Marc van Zanten is praised for being "pleasant to work with" on insolvency matters.

Chambers Europe, 2020

"Strong in-depth knowledge, and is result driven."

IFLR1000, 2020

"Very professional and very open for communication."

IFLR1000, 2020

"Marc van Zanten, who frequently acts as a court-appointed administrator, 'beams self-confidence and class'."

The Legal 500, 2019

"Friendly and constructive approach."

Chambers Europe, 2019

"Pragmatic, practical and focused on the job," while another values his "friendly and constructive approach."

Chambers Europe, 2019

“Very professional. A real nice guy who keeps up his promises.”

IFLR1000, 2019

Relevante ervaring

 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in het faillissement van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in het faillissement van McGregor Fashion Group Holding B.V. en 12 groepsvennootschappen, te weten Adam Menswear B.V., Cofi Maastricht B.V., Deno B.V., Emergo Sportswear B.V., Gaastra Holding Netherlands B.V., Gaastra International Footwear B.V., Gaastra International Sportswear B.V., Gaastra Retail B.V., McGregor E-store B.V., McGregor Fashion Group B.V., McGregor Holding Netherlands B.V. en McGregor Retail B.V.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in het faillissement van 15 Nederlandse entiteiten (Deutsche Land) met een vastgoedportefeuille met Duits commercieel vastgoed met een waarde van circa € 300 miljoen.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot beoogd curator in de pre-pack (en later tot curator in de faillissementen) van de Florimex groep, de derde grootste bloemenhandelaar van Nederland met een omzet van ongeveer € 250 miljoen en 325 werknemers.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot beoogd curator in de pre-pack (en later tot curator in het faillissement) van de Ardenberg Groep, exploitant van onder meer de schoenenwinkels van Van Dalen en Dr. Adam's.
Meer Minder

Opleidingen

 • Financiële economie voor insolventieadvocaten, INSOLAD/EUR
 • Insolventierecht, Grotius Academie
 • Diplôme Supérieur de l'Université, Université Paris II, Frankrijk
 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Redacteur Kluwer MKB advieswijzer
 • Bewerker Kluwer Groene Serie Faillissementswet
 • Vereniging voor Handelsrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten)
 • NVRII (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend Internationaal Insolventierecht)
 • Auteur van diverse publicaties op zijn vakgebied
 • Hoofdredacteur Kluwer Juridisch Memo
 • Hoofdredacteur SDU tijdschrift BER (Beslag en Executie in de Rechtspraktijk)
 • Lid van VIA (vereniging van incasso- en procesadvocaten)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
12 maart 2020
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
06/03/2020
Wets­voor­stel rech­ten van de werk­ne­mer bij over­gang van een on­der­ne­ming...
over het dich­ten van de kloof van de ar­beids­rech­te­lij­ke be­scher­ming in en bui­ten fail­lis­se­ment
11/11/2019
Voor­ont­werp wets­voor­stel over­gang van on­der­ne­ming in fail­lis­se­ment
04/09/2019
Marc van Zan­ten: 'Aan­ge­kon­digd ver­trek Huds­on's Bay zorgt voor veel on­ze­ker­heid,...
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens en de im­pact van de...
31/07/2019
Marc van Zan­ten: 'Wij­zi­ging Fail­lis­se­ments­wet be­moei­lijkt door­starts' |...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
01/03/2019
Fail­lie­te In­ter­toys: wat zijn de kan­sen voor een door­start? | BNR Nieuws­ra­dio
16/11/2018
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken over be­slag­recht met Marc van Zan­ten van CMS
Pod­cast
26/10/2018
Marc van Zan­ten en Mar­lous de Groot be­noemd tot cu­ra­to­ren in fail­lis­se­ment...