Home / Juristen / Marcellina Rietvelt
Marcellina-Rietvelt-CMS-NL

Marcellina Rietvelt

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Marcellina Rietvelt is werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en richt zich met name op de energiesector. Zij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert op het gebied van fusies en overnames, joint ventures en duurzame energie projecten. Marcellina adviseert onder meer bij transacties in nationaal en internationaal verband.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master publiekrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

Toon alleen
08/10/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li en au­gus­tus 2020
08 september 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Hy­dro­gen
03/08/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
23/6/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - april en mei 2020
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
13/11/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber 2019
13/08/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li 2019
21/06/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - mei 2019
21/05/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - maart - april 2019
12/03/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - fe­bru­a­ri 2019