Home / People / Marcoline van der Dussen
Portret van Marcoline Dussen

Marcoline van der Dussen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Marcoline van der Dussen is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep IP/TMC. Marcoline is een uitstekende IE-procesadvocaat met meer dan 25 jaar ervaring. Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met de bescherming van consumentenproducten. Marcoline onderhoudt langdurige relaties met veel van haar cliënten, die haar aanbevelen vanwege haar toewijding en pragmatische benadering van zaken.

Naast het merkenrecht, auteursrecht en modellenrecht houdt Marcoline zich bezig met de etikettering en verpakking van producten en het reclamerecht. Zij adviseert reclamebureaus en adverteerders onder andere over reclame-uitingen en promotionele acties en staat adverteerders bij in procedures voor de Reclame Code Commissie en het College van Beroep van de Stichting Reclame Code.

Marcoline heeft al meer dan 100 artikelen gepubliceerd over allerhande juridische onderwerpen die met name bestemd zijn voor de industrie en reclamebureaus. Zij heeft een vaste column in het tijdschrift Product.

Tot haar cliënten mag Marcoline rekenen: producenten van parfums, huishoudelijke artikelen, speelgoed, kleding en schoenen, autofabrikanten alsmede reclamebureaus en diverse stichtingen met een ideëel doel.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • Internationale Vereniging voor Merken- en Modellenrecht (Marques)
  • Voordrachten voor studenten en andere gezelschappen
  • Docent Academie voor de Rechtspraktijk (VSO cursus Intellectuele Eigendom)
  • Vaste Auteur Product, Tijdschrift voor Productontwikkeling
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaat-,bedrijfs-,sociaal- en economisch), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

17/11/2022
IP/TMC up­da­te no­vem­ber 2022
De voort­du­ren­de ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van IP & TMC gaan ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nue ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne­we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de...
29/08/2022
IP/TMC up­da­te Sep­tem­ber 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
01/06/2022
IP/TMC up­da­te ju­ni 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
04/04/2022
IP/TMC up­da­te april 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.Om...
26/01/2022
IP/TMC up­da­te ja­nu­a­ri 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.De...
22/11/2021
IP/TMC up­da­te no­vem­ber 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
03/11/2021
Hey, Co­py­right Di­rec­ti­ve
A vi­deo se­ries to ex­plain co­py­right ru­les re­vam­ped
04/11/2021
Sustai­na­bi­li­ty Claims and Green­was­hing we­bi­nar
Join CMS we­bi­nar on Sustai­na­bi­li­ty Claims and Green­was­hing, which will be pre­sen­ted by the CMS Con­su­mer Pro­ducts Sec­tor Group mem­bers Ni­ko­las Gre­gor from our Ger­man prac­ti­ce, Stu­art Hel­mer from our UK...
16/09/2021
CMS IP/TMC up­da­te ju­li en au­gus­tus 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.In...
05/07/2021
CMS IP/TMC up­da­te ju­ni 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
01/06/2021
CMS In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty Glo­bal Bro­chu­re
The pan­de­mic that will de­fi­ne 2020 has put ma­ny ty­pes of in­tel­lec­tu­al pro­per­ty in the spot­light – par­ti­cu­lar­ly, of cour­se, in li­fe sci­en­ces. Who will de­vel­op an ef­fec­ti­ve vac­ci­ne or vac­ci­nes for Co­vid-19...