Home / People / Marielle de Blok
Portret vanMariëlle Blok

Marielle de Blok

Counsel
Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Mariëlle de Blok is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Zij houdt zich voornamelijk bezig met commerciële vastgoedtransacties en projectontwikkeling.

Mariëlle is sinds 2012 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Dutch Women in Real Estate
  • Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen Ring Utrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Notarieel recht, Radboud Universiteit
  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Expertise

Feed

14/06/2024
Erf­dienst­baar­heid opnieuw vestigen? Wenk onder Rb. Limburg, 08-11-2023
Dient een erf­dienst­baar­heid die door herinrichting teniet is gegaan op grond van on­ge­recht­vaar­dig­de verrijking opnieuw te worden gevestigd?Wenk in RN 2024/43, ECLI:NL:RBLIM:2023:6643De Ruil­ver­ka­ve­lings­wet...
22/05/2024
Kettingbeding nietig? Wenk onder Rb. Gelderland, 22-02-2023
Is een kettingbeding inhoudende verplichting om gas, water en elektriciteit van exploitant af te nemen nietig?Wenk in RN 2024/35, ECLI:NL:RB­GEL:2023:5776Het kettingbeding wordt frequent toegepast in allerhande...
19/04/2024
Toepassing criteria Didam-arrest. Wenk onder Rb. Den Haag, 03-10-2023
Heeft de gemeente voldaan aan de criteria van het Didam-arrest door een erf­pacht­over­een­komst aan te willen gaan zonder een openbare se­lec­tie­pro­ce­du­re te doorlopen?Wenk in RN 2024/27, ECLI:NL:RBDHA:2023:14892In...
20/03/2024
Toerekening ver­koop­op­brengst. Wenk onder Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 12-09-2023
Hoe strekt de verkoopopbrengst van onroerende zaken na een onderhandse executieverkoop tot aflossing van schulden bij meerdere schul­de­na­ren? Wenk in RN 2024/21, ECLI:NL:GHARL:2023:7688 Ar­ti­kel 3:270...
12/02/2024
Misbruik van executierecht? Wenk onder Rb. Amsterdam, 07-09-2023
Maakt een overnemende hypotheekhouder jegens wie geen be­ta­lings­ach­ter­stan­den bestaan misbruik van recht door haar executierecht uit te oefenen? Wenk in RN 2024/13, ECLI:NL:RBAMS:2023:5705 Legt een andere...
26/01/2024
Recht van koop. Wenk onder Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 05-09-2023
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Is rechtsgeldig een recht van koop over­ge­dra­gen? Wenk in RN 2024/5, ECLI:NL:GHARL:2023:7447...
01/12/2023
Verkrijgende verjaring. Wenk onder Rb. Amsterdam, 07-06-2023
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Zijn erf­dienst­baar­he­den die door ruilverkaveling zijn vervallen door verjaring weer...
30/11/2023
ABC-transactie. Wenk onder Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 01-08-2023
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Is onrechtmatig gehandeld jegens eigenaar (A) bij doorverkoop pand? Wenk in RN 2023/84...
31/10/2023
"as is where is"-clausule. Wenk onder Rb. Overijssel, 07-12-2022
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Wie draagt de kosten voor de her­stel­werk­zaam­he­den aan de brandmeld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie?Wenk...
28/09/2023
Het dak op! De potentie en knelpunten van op­top­pings­con­struc­ties (deel...
Het optoppen van gebouwen waarbij een of meerdere (extra) bouwlagen worden gecreëerd biedt kansen en mogelijkheden voor de schaarste op de vastgoedmarkt. In een tijd waarin we te maken hebben met complexe...
15/08/2023
Huur- of bruik­leen­over­een­komst. Wenk onder Rb. Gelderland, 12-10-2022
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Mocht de bruik­leen­over­een­komst tussen eiseres en gedaagde worden opgezegd door eiseres?Wenk...
15/08/2023
Splitsing ap­par­te­ments­rech­ten. Wenk onder Hof Amsterdam, 11-10-2022
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Wat is bedoeld door partijen bij de wijziging van de splitsingsakte en -te­ke­ning?Wenk...