Home / Juristen / Mariëlle de Blok
De foto van Marielle de Blok

Mariëlle de Blok

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Mariëlle de Blok is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Zij houdt zich voornamelijk bezig met commerciële vastgoedtransacties en projectontwikkeling.

Mariëlle is sinds 2012 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Notarieel recht, Radboud Universiteit
  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Dutch Women in Real Estate
  • Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen Ring Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
07/10/2020
Ver­nie­ti­ging koop­over­een­komst. Wenk on­der Rb. Noord-Ne­der­land, 12 ju­ni...
04/09/2020
Schrif­te­lijk­heids­ver­eis­te. Be­wijs­last. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
06/08/2020
Erf­dienst­baar­heid. Geen on­voor­zie­ne om­stan­dig­he­den. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
25/6/2020
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. Na­be­ta­lings­ver­plich­ting. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
23 juni 2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
26/05/2020
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. 5%-nieuw­bouw­de­pot. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
21/04/2020
Erf­pacht. Over­dracht. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 11 fe­bru­a­ri 2020
20/03/2020
Tucht­recht. Zorg­plicht. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 21 ja­nu­a­ri 2020
20/02/2020
Bu­ren­recht. Erf­af­schei­ding. Wenk on­der Ho­ge Raad, 6 de­cem­ber 2019
23/01/2020
Koop­over­een­komst. Wenk on­der Rb. Noord-Hol­land, 29 ok­to­ber 2019
15/12/2019
Ap­par­te­ments­recht. Split­sing. Wenk on­der Ho­ge Raad, 11 ok­to­ber 2019
06/01/2020
Ont­bin­ding koop­over­een­komst. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 6 au­gus­tus...