Home / People / Mariëlle de Blok
Portret van Mariëlle Blok

Mariëlle de Blok

Counsel
Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Mariëlle de Blok is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Zij houdt zich voornamelijk bezig met commerciële vastgoedtransacties en projectontwikkeling.

Mariëlle is sinds 2012 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Dutch Women in Real Estate
  • Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen Ring Utrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Notarieel recht, Radboud Universiteit
  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Expertise

Feed

21/12/2022
Tot­stand­ko­ming koop. Wenk on­der Rb. Lim­burg, 25 mei 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Heeft no­ta­ris zijn zorg­plicht ge­schon­den door ko­per niet in te lich­ten over de koop­prij­zen...
20/12/2022
CMS be­noemt drie coun­sels en één part­ner: An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, Gie­ne­ke...
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2023 ad­vo­caat An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, kan­di­daat-no­ta­ris Ma­ri­ël­le de Blok en kan­di­daat-no­ta­ris Gie­ne­ke van Nier­op tot coun­sel en ad­vo­caat Os­kar van de Weij­er tot part­ner. Met de­ze...
23/11/2022
Koop­over­een­komst. Wenk on­der Rb. Mid­den-Ne­der­land, 18 maart 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Een ge­meen­te heeft niet ge­han­deld in over­een­stem­ming met de eis dat de aan­na­me dat er...
25/10/2022
Goe­de trouw. Le­ve­ring. Wenk on­der Rb. Lim­burg, 16 maart 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Komt een vei­ling­ko­per een be­roep toe op goe­de trouw per da­tum le­ve­ring van een re­gis­ter­goed?Wenk...
07/09/2022
Erf­pacht­ge­schil. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch, 15 maart 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Heeft het Wa­ter­schap ge­han­deld in strijd met de al­ge­me­ne be­gin­se­len van be­hoor­lijk be­stuur...
24/05/2022
An­ti-spe­cu­la­tie­be­ding. Uit­leg. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 22 fe­bru­a­ri...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Valt ver­pach­ting van grond ook on­der het be­grip ver­vreem­ding in de zin van het an­ti-spe­cu­la­tie­be­ding...
14/04/2022
Uit­leg erf­dienst­baar­heid van uit­zicht. Wenk on­der Rb. Den Haag, 1 de­cem­ber...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is plaat­sing van de PRIS-paal in strijd met de erf­dienst­baar­heid die is ge­ves­tigd voor...
30/03/2022
Aan­spra­ke­lijk­heid. Ap­par­te­ments­recht. Wenk on­der HR, 3 de­cem­ber 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Heeft een no­ta­ris zijn zorg­plicht je­gens de ap­par­te­ments­ei­ge­na­ren ge­schon­den bij het...
09/02/2022
Mis­bruik van be­voegd­heid. Wenk on­der Rb. Den Haag, 28 ok­to­ber 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is spra­ke van mis­bruik van be­voegd­heid bij wei­ge­ren door­ha­len hy­po­theek­recht?Wenk in...
27/01/2022
On­be­ken­de deel­ge­no­ten. Ei­gen­dom. Wenk on­der Rb Gel­der­land, 6 ok­to­ber 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is de bloot ei­gen­dom van (een) per­ce(e)l(en) rechts­gel­dig ver­kocht nu niet al­le bloot...
15/12/2021
Ont­bin­den­de voor­waar­de. Gro­nin­ger ak­te. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is de ont­bin­den­de voor­waar­de uit een ak­te van le­ve­ring van een door de ge­meen­te aan...
10/11/2021
Ver­de­ling ge­meen­schap. Uit­leg af­spra­ken. Wenk on­der Rb. Noord-Hol­land,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Hoe moet een een­vou­di­ge ge­meen­schap wor­den ver­deeld?Wenk in RN 2021/104, ECLI:NL:RBN­HO:2021:6223In...