Home / Juristen / Marlot Tak
Marlot-Tak-CMS-NL

Marlot Tak

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Marlot Tak is werkzaam binnen de Praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor. Zij adviseert en procedeert over procesrecht in brede zin, zoals wanprestatie, ontbinding en beslag. In het bijzonder heeft zij zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en insolventierecht.

Marlot is cum laude afgestudeerd in ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (ondernemingsrecht), Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
  • Plaatselijke Pleitwedstrijden Commissie van de Jonge Balie Utrecht
  • Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
20/10/2020
Ge­brek aan ju­ri­di­sche ken­nis over be­oor­de­ling deug­de­lijk­heid pres­ta­tie...
30/07/2020
Arts en zie­ken­huis niet aan­spra­ke­lijk voor ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
31/03/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
26/08/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
20/05/2019
Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
14/01/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
07/05/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
11/01/2018
Van en­kel­voud naar meer­voud
HR 22 de­cem­ber 2017 ECLI:NL:HR:2017:3264
18/11/2015
Vor­de­ring van aan­deel­hou­der van fail­liet fa­mi­lie­be­drijf OAD te­gen bank...
18/02/2015
Ont­slag be­stuur­der-aan­deel­hou­der te­gen wil mo­ge­lijk, on­danks una­ni­mi­teits­be­pa­ling...