Home / Juristen / Marlous de Groot
De foto van Marlous de Groot

Marlous de Groot

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Sinds januari 2006 is Marlous de Groot werkzaam binnen de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS. Zij is gespecialiseerd in het insolventierecht, herstructureringen en het voeren van (bancaire) procedures. Marlous wordt regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen en adviseert banken, lease- en factoringmaatschappijen op het terrein van het financierings- en zekerhedenrecht en het insolventierecht.

Marlous is lid van INSOLAD (de Vereniging Insolventierecht Advocaten).

Marlous studeerde aan de Universiteit Utrecht en aan de Amsterdam Nyenrode Law School en studeerde in 2005 af.

Meer Minder

‘We have worked mostly with the partners of the team. I have most experience with Marcel Groenewegen and Marlous de Groot. They know their way around‘.

The Legal 500 EMEA, 2020

Experienced and very diligent.

Chambers Europe, 2020

"She is very competent and effective."

IFLR1000, 2020

“Great to work with – very professional.”

IFLR1000, 2019

Opleidingen

Financiële economie voor Insolventieadvocaten, INSOLAD/EURInsolventierecht, INSOLAD/Grotius AcademieInternational business transactions & law, LL.M, Amsterdam Nyenrode Law SchoolNederlands recht, Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Co-auteur Kluwer Juridisch Memo (fiscaal-juridisch)
  • Co-auteur tijdschrift Rechtspraak Insolventierecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
02 september 2020
'De WHOA heeft voor­al voor­de­len'
12 maart 2020
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
01/10/2019
On­ge­recht­vaar­dig­de ver­rij­king. Wenk on­der Hof Den Haag, 26 fe­bru­a­ri 2019
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens en de im­pact van de...
10/07/2019
Vor­de­ring in­ge­steld door fail­liet. Niet-ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof...
01/05/2019
Ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 31-01-2019
11/02/2019
Af­gif­te en be­wa­ring ad­mi­ni­stra­tie na ein­de fail­lis­se­ment. Wenk on­der Rb...
26/10/2018
Marc van Zan­ten en Mar­lous de Groot be­noemd tot cu­ra­to­ren in fail­lis­se­ment...
27/11/2017
Re­ten­tie­recht op roe­ren­de za­ken (Ge­rechts­hof Den Haag 18 ju­li 2017)
30/11/2015
Re­ten­tie­recht in fail­lis­se­ment: cu­ra­tor, houd uw nijp­tang ge­reed!
23/11/2015
CMS ad­vi­seert Pa­py­rus bij over­na­me van Tsje­chi­sche pa­pier­han­de­laar OS­PAP
18/12/2014
Vijf be­noe­min­gen bij CMS