Home / Juristen / Marlous de Groot
De foto van Marlous de Groot

Marlous de Groot

Counsel

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Sinds januari 2006 is Marlous de Groot werkzaam binnen de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS. Zij is gespecialiseerd in het insolventierecht, herstructureringen en het voeren van (bancaire) procedures. Marlous wordt regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen en adviseert banken, lease- en factoringmaatschappijen op het terrein van het financierings- en zekerhedenrecht en het insolventierecht.

Marlous is lid van INSOLAD (de Vereniging Insolventierecht Advocaten).

Marlous studeerde aan de Universiteit Utrecht en aan de Amsterdam Nyenrode Law School en studeerde in 2005 af.

Meer Minder

"She is very competent and effective."

IFLR1000, 2020

“Great to work with – very professional.”

IFLR1000, 2019

Opleidingen

Financiële economie voor Insolventieadvocaten, INSOLAD/EURInsolventierecht, INSOLAD/Grotius AcademieInternational business transactions & law, LL.M, Amsterdam Nyenrode Law SchoolNederlands recht, Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Co-auteur Kluwer Juridisch Memo (fiscaal-juridisch)
  • Co-auteur tijdschrift Rechtspraak Insolventierecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
01/10/2019
On­ge­recht­vaar­dig­de ver­rij­king. Wenk on­der Hof Den Haag,...
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens...
10/07/2019
Vor­de­ring in­ge­steld door fail­liet. Niet-ont­van­ke­lijk­heid....
01/05/2019
Ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
11/02/2019
Af­gif­te en be­wa­ring ad­mi­ni­stra­tie na ein­de fail­lis­se­ment....
26/10/2018
Marc van Zan­ten en Mar­lous de Groot be­noemd tot cu­ra­to­ren...
27/11/2017
Re­ten­tie­recht op roe­ren­de za­ken (Ge­rechts­hof Den Haag...
30/11/2015
Re­ten­tie­recht in fail­lis­se­ment: cu­ra­tor, houd uw nijp­tang...
23/11/2015
CMS ad­vi­seert Pa­py­rus bij over­na­me van Tsje­chi­sche...
18/12/2014
Vijf be­noe­min­gen bij CMS
13/12/2012
Het fis­ca­le bo­dem(voor)recht; leu­ker kun­nen we het...
06/01/2012
Mee­lif­ten op de exe­cu­tie op­brengst bij fail­lis­se­ment