Home / Juristen / Martijn van der Bie
De foto van Martijn Bje

Martijn van der Bie

Partner
Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Martijn van der Bie is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, met bijzondere ervaring op het gebied van fusies en overnames, noteringen, herstructureringen, corporate governance, joint ventures, private equity, beleggingsfondsen en werknemersparticipatieregelingen. Hij treedt regelmatig op voor cliënten bij nationale en internationale fusies en overnames en adviseert een groot aantal nationale en internationale ondernemingen omtrent hun vennootschappelijke structuur en corporate governance.

Meer Minder

Opleidingen

  • Corporate Structures, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Meer Minder

Feed

Toon alleen
22 jan. 20
CMS be­ge­leidt Mo­sa Meat B.V. bij toe­tre­ding van Nu­tre­co...
13 nov. 15
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
On 1 No­vem­ber 2015 the Di­rec­ti­ve on the An­nu­al Ac­counts Im­ple­men­ta­ti­on Act (the “Im­ple­men­ta­ti­on Act”) en­te­red in­to for­ce in the Ne­ther­lands. The Im­ple­men­ta­ti­on Act im­ple­ments di­rec­ti­ve 2013/34/EU...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set...
11/07/2019
CMS ad­vi­seert High­lands Be­heer bij aan­koop NTS-Group
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring...
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za...
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk...
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
19/07/2018
CMS has as­sisted Mer­ck Ven­tu­res and Bell Food Group...