Home / Juristen / Martika Jonk
Martika-Jonk-CMS-NL

Martika Jonk

Advocaat | Senior Counsel

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Martika Jonk is advocaat in de Corporate/M&A Praktijkgroep. Zij begeleidt binnenlandse en buitenlandse cliënten bij overnames, fusies, reorganisaties en adviseert over een breed scala aan vennootschapsrechtelijke en algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Martika Jonk was van 1992-1997 Resident Partner van het CMS kantoor in Berlijn. Zij is tevens toegelaten als advocaat in Duitsland en is gespecialiseerd in Nederlands-Duitse grensoverschrijdende transacties.

Daarnaast heeft zij als "foreign legal consultant" in Boston, VS gewerkt. Tot haar cliënten behoren bedrijven uit de Olie- en Gasindustrie.

Meer Minder

The team at CMS, led by Martika Jonk, has been both very professional and very personable. Their willingness to engage with our business and issues at either a detailed or superficial level, depending upon what we needed was a refreshing change from those law firms who believe that they know best when it comes to how much effort needs to be put into every question asked of them.

The Legal 500 EMEA, 2020

Martika Jonk is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

"German-qualified Martika Jonk advises German clients on the acquisition of Dutch assets."

Chambers Global, 2020

"Partner Martika Jonk has a focus on the upstream oil and gas industry advising on corporate matters and related regulatory issues. "

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • New Board Program, Nyenrode Business University
  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Raad van Commissarissen van Heijmans
  • Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Raad van Commissarissen van Gasunie
Meer Minder
08 september 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Hy­dro­gen
A con­sen­sus is fast emer­ging that hy­dro­gen will play a key role as an ener­gy vec­tor and a pil­lar in the on­go­ing ener­gy tran­si­ti­on. It pro­mi­ses to ac­ce­le­ra­te trans­for­ma­ti­ve chan­ges across ma­ny sec­tors, most no­ta­bly ener­gy and trans­port. This gui­de dra

Feed

Toon alleen
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
08 september 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Hy­dro­gen
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
05/11/2019
Vrouw aan de top | In­ter­view Mar­ti­ka Jonk in Ad­vo­ca­ten­blad
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
18/07/2018
CMS heeft DE­KRA ge­ad­vi­seerd bij de ac­qui­si­tie van de aan­de­len in In­du­stri­al...
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
12/01/2018
CMS ad­vi­seert Part­ners Group ten aan­zien van in­ves­te­ring in Off­sho­re Wind­park...
15/09/2017
4 TSO's join for­ces for North Sea Po­wer Hub
14/08/2017
CMS ad­vi­sed Coo­p­er­Vi­si­on Inc. on the ac­qui­si­ti­on of Pro­cor­nea Ne­der­land...
28/06/2017
Lo­ka­le over­he­den krij­gen be­lang­rij­ke re­gie­rol in de ver­duur­za­ming van warm­te
16/06/2017
CMS ad­vi­seert Nau­tic Part­ners, LLC bij de ac­qui­si­tie van En­dries In­ter­na­ti­o­nal...