Home / Juristen / Merle Temme
Merle-Temme-CMS-NL

Merle Temme

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Merle Temme is werkzaam binnen de Competition & EU praktijkgroep van ons kantoor.

Merle is sinds november 2018 werkzaam bij CMS, daarvoor liep zij stage bij NautaDutilh, Loyens & Loeff en bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Meer Minder

Opleidingen

  • Bachelor European Law School, Universiteit Maastricht
  • Master International Laws, Universiteit Maastricht
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
13/10/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li, au­gus­tus...
20 maart 2020
CO­VID-19 en staats­steun. Ont­wik­ke­lin­gen van­uit een Ne­der­lands per­spec­tief
De Eu­ro­pe­se Unie lan­ceert een pak­ket aan maat­re­ge­len die lid­sta­ten in de ge­le­gen­heid stel­len om steun te ver­le­nen aan on­der­ne­min­gen die de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van CO­VID-19 on­der­vin­den. De Ne­der­land­se...
10/07/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - april, mei...
09/04/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri,...
20/03/2020
CO­VID-19 en staats­steun
Ont­wik­ke­lin­gen van­uit een Ne­der­lands per­spec­tief
15/01/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - no­vem­ber...
08/01/2020
Sa­men­wer­king tus­sen Com­mis­sie en NMA's in con­cen­tra­tie­za­ken: ver­wij­zin­gen...
08/11/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – sep­tem­ber...
07/03/2019
Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2019