Home / Juristen / Michiel van Dijk
De foto van Michiel van Dijk

Michiel van Dijk

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Michiel van Dijk is als advocaat/partner gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht. In zijn sportpraktijk adviseert Michiel vooral sportbonden, sportverenigingen en ook (internationale) topsporters, over de meest uiteenlopende sportrechtelijke zaken. Michiel is gespecialiseerd in dopingprocedures, selectiezaken en in sport-gerelateerde ontslagzaken.

Michiel is actief in de sportwereld, als bestuurder en sporter. Michiel is secretaris van de Vereniging voor Sport en Recht en redactielid van het Tijdschrift voor Sport en Recht. Michiel was gedurende acht jaar voorzitter van de Auditcommissie Doping en is al jarenlang voorzitter van de Arbitrage Tuchtcommissie van Rugby Nederland, waarnaast hij lid is van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB. Verder heeft Michiel diverse adviserende functies bij NOC*NSF.

Michiel is ex-rugbyinternational, heeft 25 marathons gelopen en behaalde in 2012 de titel "De Snelste Advocaat".

Volg Michiel van Dijk op Twitter.

Meer Minder

Sports specialist Michiel van Dijk often handles employment law matters.

Legal 500, 2017

Opleidingen

 • Arbeidsrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht (privaat- en strafrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Redacteur Tijdschrift voor Sport en Recht
 • Vereniging voor Sport en Recht
 • Lid Legal Committee Rugby Europe (voorheen FIRA)
 • Commissie van Beroep (Dopingkamer) ISR
 • Secretaris Vereniging voor Sport en Recht
 • Voormalig Rugby-International
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.
 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • Voorzitter van de Arbitrage Tucht Commissie van de Nederlandse Rugby Bond
 • Voormalig voorzitter Auditcommissie Doping NOC*NSF
 • Deelnemer NOC*NSF masterclass voor internationaal sportbestuurders
 • KNVB Centrale Tuchtcommissie Doping
 • Michiel ontving in 2014 de Erepenning van NOC*NSF voor zijn verdiensten
Meer Minder

Feed

Toon alleen
18/11/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
24/05/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
24/04/2019
Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te top­spor­ters
26/02/2018
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
16/02/2018
A new in­de­pen­dent an­ti-do­ping pro­gram­me in the Ne­ther­lands
08/12/2017
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
30/05/2017
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
28/04/2017
Sport­tucht­recht 2.0
03/03/2017
The Dut­ch An­ti-Do­ping Po­li­cy Im­ple­men­ta­ti­on Bill: pri­va­cy...
30/01/2017
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
26/09/2016
The on­go­ing chal­len­ges to com­bat­ting ‘tan­king’ in sport
01/09/2016
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht