Home / Juristen / Nicole Kuijer
De photo van Nicole Kuijer

Nicole Kuijer

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Nicole Kuijer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Commercial Law. 

Nicole is actief op verschillende gebieden van het ondernemings- en verbintenissenrecht waaronder distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, groothandelsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, algemene voorwaarden, levering van diensten, e-commerce, bescherming van persoonsgegevens, ontwerp en productie, marketing en consumentenrecht binnen de advies- en procespraktijk van ons kantoor. Nicole adviseert cliënten bij een groot aantal van deze overeenkomsten, waaronder de herstructurering van commerciële contracten, onderhandelen over contracten of het behartigen van hun belangen in juridische procedures voor de rechtbank, het hof of andere geschilleninstanties.

Nicole is vanaf 2007 als advocaat werkzaam bij CMS, met een onderbreking in 2015-2016. In de tussenliggende periode is zij werkzaam geweest bij de Sociaal-Economische Raad, waar zij zich heeft beziggehouden met de herziening van de Fusiegedragsregels. In 2016 is Nicole teruggekeerd naar CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
24/08/2020
Over­leg- en in­stem­mings­ver­plich­tin­gen on­der de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent...
17/07/2020
In­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op ba­sis van de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent dit...
23/6/2020
De Wet Fran­chi­se komt er (snel) aan!
20/03/2020
CMS be­ge­leidt Ne­der­lands be­drijf bij de ver­koop en dis­tri­bu­tie van goed­ge­keur­de...
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship met Fa­ci­li­com