Home / People / Nigel Henssen
Portret van Nigel Henssen

Nigel Henssen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Nigel Henssen is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Employment & Pensions van CMS.

Hij is actief in het individuele en collectieve arbeidsrecht. Nigel houdt zich met name bezig met het corporate arbeidsrecht en ontslagkwesties.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master arbeidsrecht, Universiteit Leiden
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

20/12/2022
CMS ad­vi­seert ter za­ke van de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in Byn­der
CMS heeft Byn­der ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Tho­mas H. Lee Part­ners, L.P. (THL). Byn­der is een we­reld­wij­de lei­der in Di­gi­tal As­set Ma­na­ge­ment (DAM), met een...
30/11/2022
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics...
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics groep, een in­ter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ner op het ge­bied van lucht- en zee­vracht, met ves­ti­gin­gen in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk...
17/06/2022
CMS ad­vi­seert Ze­hn­der Group bij koop aan­de­len in Fil­tech
CMS heeft Ze­hn­der Group, een aan­bie­der van in­door kli­maat­op­los­sin­gen ge­no­teerd aan de Zwit­ser­se beurs, ge­ad­vi­seerd bij de koop van de aan­de­len in Fil­tech. Fil­tech is pro­du­cent van lucht­fil­ters en een...
09/06/2022
CMS ad­vi­seert Ko­rys In­vest­ments bij Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van € 15...
CMS heeft Ko­rys In­vest­ments N.V. ge­ad­vi­seerd bij haar deel­na­me aan een Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van 15 mil­joen eu­ro met be­trek­king tot Trunkrs B.V. Ko­rys In­vest­ments N.V. is de in­ves­te­rings­maat­schap­pij...
02/05/2022
CMS be­ge­leidt Via­Con bij over­na­me ac­ti­va van Berg­schen­hoek Ci­vie­le Tech­niek
Via­Con is, via haar doch­ter­on­der­ne­ming Via­Con Ne­ther­lands B.V. een over­een­komst aan­ge­gaan voor de over­na­me van ac­ti­va van Berg­schen­hoek Ci­vie­le Tech­niek B.V. De over­na­me heeft be­trek­king op het pro­duct­as­sor­ti­ment...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...