Home / People / Nyarayek Moboic
Portret van Nyarayek Moboic

Nyarayek Moboic

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Nyarayek Moboic is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Zij is actief in vastgoedtransacties en in het adviseren en procederen op het gebied van huurrecht, projectontwikkeling en bouwgeschillen. Nyarayek adviseert onder meer bij het opstellen van overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten en due diligence trajecten.

Zij staat onder meer bellegers, bellegingsfondsen, en projectontwikkelaars bij. 

Meer Minder

Opleidingen

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
  • Master Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Expertise

Feed

11/07/2022
CMS ad­vi­seert Na­no Di­men­si­on Ltd. bij de aan­koop van Ad­ma­tec en For­ma­tec
CMS heeft Na­no Di­men­si­on Ltd. ge­ad­vi­seerd bij de Ne­der­lands­rech­te­lij­ke as­pec­ten van de over­na­me van Ad­ma­tec Eu­ro­pe B.V. en For­ma­tec Hol­ding B.V. voor een koop­prijs van 12,9 mil­joen USD. Na­no Di­men­si­on...