Home / Juristen / Olav de Wit
Olav-de-Wit-CMS-NL

Olav de Wit

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Olav de Wit is werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Hij is actief in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Olav vertegenwoordigt en adviseert zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen.

Olav is sinds 2017 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • International Law, Universiteit Maastricht
  • European Law School, Universiteit Maastricht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
12/06/2020
De co­rona­cri­sis en de aan­be­ste­dings­prak­tijk in Ne­der­land
15 januari 2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te re­so­lu­ti­on
Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands...
12/03/2020
On­toe­laat­baar con­tact bij aan­be­ste­din­gen
Goed­be­doeld of niet; bel­len, sms-en of over­leg­gen met de aan­be­ste­den­de dienst over een lo­pen­de aan­be­ste­ding is niet toe­ge­staan
31/12/2018
De (niet-)we­zen­lij­ke wij­zi­ging en de min­ne­lij­ke re­ge­ling: ri­gi­de toets...
15/01/2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te re­so­lu­ti­on
05/01/2018
New an­ti-trust pro­bes in­to Dut­ch pro­cure­ment
18/12/2017
In­breuk­pro­ce­du­re om aan­be­ste­dings­plicht Ne­der­land­se wo­ning­cor­po­ra­ties