Home / Juristen / Philippine de Bièvre
Portret van Philippine Bievre

Philippine de Bièvre

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Philippine de Bièvre is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij houdt zich bezig met vastgoedtransacties en met het adviseren en procederen over huurrecht, projectontwikkeling en bouwgeschillen.

Philippine adviseert onder meer bij het opstellen van koopovereenkomsten, het opstellen van huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten en due diligence trajecten. Tevens adviseert en procedeert zij over vastgoedgerelateerde bestuursrechtelijke kwesties.

Philippine staat onder meer projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en beleggingsfondsen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master staats- en bestuursrecht, 2019 (Universiteit Leiden)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, 2016 (Universiteit Leiden)
Meer Minder

Feed

31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
De co­rona­cri­sis heeft gro­te ge­vol­gen voor zo­wel bur­gers en be­drij­ven als het open­baar be­stuur. Net als veel kan­to­ren en be­drij­ven, zijn over­heids­ge­bou­wen ge­slo­ten en kun­nen be­stuurs­or­ga­nen niet (nor­maal)...