Home / Juristen / Ravi van den Boomen
Portret van Ravi Boomen

Ravi van den Boomen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Ravi van den Boomen is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. Zij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master arbeid en onderneming, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
24/6/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
Met het open­stel­len van de gren­zen van een aan­zien­lijk aan­tal lan­den kunt u als werk­ge­ver on­ge­twij­feld de ko­men­de tijd re­ke­nen op nieu­we va­kan­tie­aan­vra­gen van uw werk­ne­mers. Hoe be­oor­deelt u de­ze aan­vra­gen?...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van de duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron. Van­de­bron past als groen voor­beeld en ex­pert naad­loos bij Es­sent's ver­de­re ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Schaal­ver­gro­ting­Van­de­bron...