Home / Juristen / Remko van Baarlen
Portret van Remko Baarlen

Remko van Baarlen

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Remko van Baarlen is werkzaam binnen de praktijkgroep Proces- en Verzekeringsrecht van ons kantoor.

Hij adviseert en procedeert op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en transportrecht. Remko adviseert met name internationale ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen.

Remko is sinds 2017 werkzaam bij CMS, daarvoor liep hij verschillende stages bij advocatenkantoren.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Maritime & Transport Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Master civiel recht, Universiteit Leiden
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

22/10/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
26/08/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
14/01/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen-/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
07/05/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen-/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
25/04/2018
Werk­ge­vers­aan­spra­ke­lijk­heid en me­sot­he­li­oom
De as­best­pro­ble­ma­tiek blijft een voort­du­ren­de voe­dings­bo­dem voor pro­ces­rech­te­lij­ke uit­spra­ken van de Ho­ge Raad. Dit blijkt uit een le­zens­waar­dig ar­rest van de Ho­ge Raad van 6 april 2018 over het al dan...