Home / Juristen / Robert Bosman
La foto van Robert-Bosman-CMS-NL

Robert Bosman

Partner
Advocaat

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
PO Box 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Robert Bosman is advocaat sinds 1981 en vanaf 1986 werkzaam op ons kantoor Brussel, alwaar hij leiding geeft aan de grensoverschrijdende sectie EU- en Mededingingsrecht. In Brussel wordt nauw samengewerkt met de EU-praktijkgroepen van andere partners binnen de CMS-organisatie, waaronder CMS Duitsland.

Binnen CMS maakt Robert deel uit van management van de internationale praktijkgroep EU- en mededingingsrecht. Hij is voorts actief in de praktijkgroepen energierecht en TMT, alsook in de focusgroep voor de automotive sector.

Robert is gespecialiseerd in EU-recht, Europees en Nederlands mededingingsrecht en wetgeving op het gebied van gereguleerde markten. Hij treedt regelmatig op voor cliënten in procedures tegen en bij de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), andere mededingingsautoriteiten en bij gerechtelijke instanties in Nederland en daarbuiten, waaronder het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Robert is lid van de Adviescommissie Mededingingsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast doceerde hij Europees mededingingsrecht aan de Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EDHEC) in Lille (Frankrijk) en was hij rechter-plaatsvervanger te Breda.

Robert was onderdeel van het CMS Executive Committee van 2001 tot 2004 en is momenteel voorzitter van de CMS Council, het hoogste besluitvormende orgaan binnen CMS.

Meer Minder

Robert Bosman is recommended.

The Legal 500, 2019

His approach is characterised as "calm, measured and pragmatic," and he is recognised as a "class act."

Chambers Europe, 2019

Brussels-based Robert Bosman of CMS EU Law Office is identified by market sources as a "standout individual," renowned for his competition law litigation prowess and experience in merger control. Bosman has an excellent reputation for advising clients on cartel investigations.

Chambers Europe, 2018

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Ligue Internationale de Droit de la Concurrence
  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging voor Europees Recht
  • International Bar Association (IBA)
  • Nederlandse Vereniging voor Energierecht
  • Chairman CMS Council
  • American Bar Association
Meer Minder

Feed

Toon alleen
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern...
11/04/2019
135 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
June 2018
Chan­ging ti­mes: the ge­ne­ra­ti­o­nal chal­len­ges fa­cing...
An­nu­al Re­view 2017-2018
25/04/2018
94 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas Ran­king...
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
29/01/2018
CMS in Davos: 'Fa­ke news' en het be­lang van kwa­li­teits­jour­na­lis­tiek
25/07/2017
CMS be­ge­leidt Cott Cor­po­ra­ti­on bij de ver­koop van bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten...
24/11/2016
CMS be­ge­leidt aan­deel­hou­ders Gun­ters en Meu­ser groep...
27/09/2016
E-Com­mer­ce Sec­tor In­quiry
Pre­li­mi­na­ry re­port pu­blis­hed