Home / Juristen / Robert Jan Dil
De foto van Robert Jan Dil

Robert Jan Dil

Of Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Robert Jan Dil is een advocaat en partner in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij is met name actief op het grensvlak tussen arbeidsrecht en (verbintenisrechtelijk) ondernemingsrecht in brede zin, waaronder ook medezeggenschapsvraagstukken.

Daarnaast legt hij zich toe op aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor zakelijke dienstverleners, zoals advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Hij is werkzaam voor het bedrijfsleven en non-profitorganisaties (onder meer onderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties en sportorganisaties).

Robert Jan was van 2008 tot 2011 Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem.

Hij is voorzitter van de Kamer Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak, lid van de Licentiecommissie van de KNVB en lid van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten in het ressort Arnhem-Leeuwarden.

Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in Ressort Arnhem (VAARA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Licentiecommissie KNVB
 • Raad van Discipline ressort Arnhem - Leeuwarden
 • Voorzitter Licentiecommissie KNSB
Meer Minder

Robert Jan Dil is een advocaat in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij is met name actief op het grensvlak tussen arbeidsrecht en (verbintenisrechtelijk) ondernemingsrecht in brede zin, waaronder ook medezeggenschapsvraagstukken.

Daarnaast legt hij zich toe op aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor zakelijke dienstverleners, zoals advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Hij is werkzaam voor het bedrijfsleven en non-profitorganisaties (onder meer onderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties en sportorganisaties).

Robert Jan was van 2008 tot 2011 Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem.

Hij is voorzitter van de Kamer Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak, lid van de Licentiecommissie van de KNVB en lid van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten in het ressort Arnhem-Leeuwarden.

Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in Ressort Arnhem (VAARA)
 • Licentiecommissie KNVB
 • Algemeen voorzitter Kamer seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak
 • Voorzitter Licentiecommissie KNSB
Meer Minder

Feed

Toon alleen
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
01 september 2016
Span­ning tus­sen WNT en WWZ – een up­da­te
De Wet Nor­me­ring Top­in­ko­mens (WNT) en de Wet Werk en Ze­ker­heid (WWZ) zijn twee wet­ten die naast el­kaar van toe­pas­sing (kun­nen) zijn in ar­beids­re­la­ties. In de­ze news­flash ko­men twee re­cen­te uit­spra­ken...
13 juli 2018
Ho­ge Raad be­krach­tigt nieu­we wen­ding in recht­spraak bij ont­slag op staan­de...
16 juni 2016
Wat is bil­lijk?
Met de WWZ heeft de bil­lij­ke ver­goe­ding haar in­tre­de ge­daan. De bil­lij­ke ver­goe­ding kan naast de wet­te­lijk ver­schul­dig­de tran­si­tie­ver­goe­ding wor­den toe­ge­we­zen als het ont­slag het ge­volg is van ern­stig...
12/06/2017
CMS cre­ëert no­vum in ho­ger be­roep bij ont­slag op staan­de voet
01/09/2016
Span­ning tus­sen WNT en WWZ – een up­da­te
24/05/2016
Wat is bil­lijk?
18/12/2015
Nor­me­ring top­in­ko­mens: val­len WW-aan­vul­lin­gen on­der het maxi­mum van de...
03/06/2015
Ver­wijt­baar werk­loos en geen WW-uit­ke­ring: wel­ke toets is lei­dend
09/12/2014
Ern­stig mis­drijf niet al­tijd een drin­gen­de re­den
31/10/2014
Wel of geen hon­ger­loon­tje?
Maat­re­ge­len en wij­zi­gin­gen van de Wet Nor­me­ring Top­in­ko­mens
24/09/2014
Toe­zicht­hou­ders in het mij­nen­veld van de top­be­lo­nin­gen