Home / Juristen / Robert Jong
Portret van Robert Jong

Robert Jong

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Robert Jong is werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor.

Hij is betrokken bij nationale en internationale fusies en overnames en joint ventures.

Robert is sinds 2018 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij drie jaar bij een Big-Four kantoor als Consultant binnen de praktijkgroepen Banking & Finance en Corporate/M&A.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master ondernemingsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

30/11/2020
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij ver­koop Ka­dans Sci­en­ce Part­ner
CMS heeft Oak­tree Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de Ne­der­land­se as­pec­ten van de ver­koop van Ka­dans Sci­en­ce Part­ner aan AXA In­vest­ment Ma­na­gers.Vast­goed­ont­wik­ke­laar en in­ves­teer­der Ka­dans...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
CMS heeft ISS ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de en­kel­vou­di­ge schoon­maak­dien­sten aan CSU, als ge­volg waar­van cir­ca 70 klan­ten zijn over­ge­dra­gen en cir­ca 2.200 werk­ne­mers zijn over­ge­gaan. ISS is een van...