Home / Juristen / Roderick Nieuwmeyer
Roderick-Nieuwmeyer-CMS-NL

Roderick Nieuwmeyer

Advocaat

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Italiaans, Frans, Engels, Duits

Roderick Nieuwmeyer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor.

Roderick beschikt over brede kennis van het Europese recht en is gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Hij adviseert onder meer op het gebied van kartelrecht, concentratiecontrole, machtsposities, distributiepraktijken en (mededingingsrechtelijke) compliance. Daarnaast procedeert hij in procedures bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie en voor nationale rechtbanken. Roderick werkt in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans) en spreekt tevens Italiaans.

Roderick maakt binnen CMS deel uit van de Life Sciences sectorgroep en het Innovation Advocates Team, waarmee hij innovatieve start-up ondernemingen juridisch begeleidt. Hij is tevens lid van het CMS Dawn Raid Team en de German Desk.

Roderick is sinds 2012 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte hij als advocaat bij Houthoff Buruma in Amsterdam, nadat hij een LL.M aan het prestigieuze Collège d'Europe te Brugge met succes had afgerond.

Meer Minder

Opleidingen

  • Europees recht, Europacollege, België
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden
  • Nederlands recht (internationaal - en Europees recht), Universiteit Leiden
  • Programme International, Institut d'etudes politiques de Paris, Frankrijk
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Mededingingsrecht (VvM)
  • CMS Innovation Advocates team
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (EU-lijst)
  • Holland House Brussels
Meer Minder

Feed

Toon alleen
25 mrt. 20
CO­VID-19: Legal Q&A
20 mrt. 20
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
20/03/2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in...
21 feb. 19
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.   Wie? In sep­tem­ber...
18/03/2019
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
11/03/2020
Vol­doet uw web­shop wel aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten?
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA...
04/02/2019
CMS lan­ceert gra­tis mo­bie­le app voor hulp bij in­val­len...
26/01/2018
CMS ad­vi­seert ENER­CON bij de over­na­me van wind­mo­len­fa­bri­kant...
03/11/2017
CMS re­a­geert op con­sul­ta­tie wet markt en over­heid en...
06/09/2017
EU Court of Jus­ti­ce on In­tel ca­se: Loy­al­ty re­ba­tes...
25/07/2017
CMS be­ge­leidt Cott Cor­po­ra­ti­on bij de ver­koop van bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten...