Home / Juristen / Sanne Knopper
Sanne_Knopper-CMS-NL

Sanne Knopper

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Sanne Knopper is werkzaam binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor.

Zij is actief in technologie, media en communicatie en het intellectuele eigendomsrecht en houdt zich voornamelijk bezig met privacy en IT-contracten.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master internet, intellectuele eigendom en ICT, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Master Jeugdrecht, Universiteit Leiden
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
03/06/2020
Hof Am­ster­dam: ge­bruik loo­k­a­li­ke Max Ver­stap­pen door Pic­nic toch geen in­breuk...
10/01/2020
Kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie en de au­teurs­recht­heb­ben­de
31/10/2019
Een greep uit de re­le­van­te Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy ont­wik­ke­lin­gen - sep­tem­ber...
23/09/2019
Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen -...
23/09/2019
Uit­ge­licht: Reik­wijd­te van het in­za­ge­recht
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens en de im­pact van de...
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?
10/04/2019
De im­pact van de AVG op de mo­bi­li­teits­in­du­strie
28/11/2018
Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens be­boet Uber voor over­tre­den meld­plicht da­ta­lek­ken