Home / Juristen / Sharon Chömpff - Amo-Adjei
Portret van Sharon Chömpff - Amo-Adjei

Sharon Chömpff - Amo-Adjei

Professional support lawyer

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Sharon Chömpff is als professional support laywer werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Naast Real Estate & Construction heeft Sharon ook ervaring in Banking & Finance en Dispute Resolution en adviseert zij onder meer in Procurement.

Als professional support lawyer staat zij het cluster Europees- en Aanbestedingsrecht bij en is actief/werkzaam in de Bouw.

Sharon is sinds 2018 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij onder andere bij Clifford Chance, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Greenberg Traurig en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York.

Meer Minder

Opleidingen

  • Internationaal en Europees Recht, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
14/2/2020
Nieu­we ener­gie- en mi­li­eu­re­gels bij in­koop en aan­be­ste­ding weg­voer­tui­gen
Aan­be­ste­den­de dien­sten moe­ten bij de in­koop en aan­be­ste­ding van be­paal­de weg­voer­tui­gen steeds meer re­ke­ning gaan hou­den met de ener­gie- en mi­li­eu­ef­fec­ten. Denk aan het ener­gie­ver­bruik, de CO2-uit­stoot...
12/11/2019
Recht­bank Lim­burg stelt paal en perk aan Gross­mann-ver­weer
In­tro­duc­tie – be­oor­de­lings­sys­te­ma­tiek kan niet door de beu­gel In een re­cen­te uit­spraak heeft de voor­zie­nin­gen­rech­ter ge­oor­deeld dat een niet-trans­pa­ran­te be­oor­de­lings­sys­te­ma­tiek voor re­ke­ning en...