Home / Juristen / Tom van Duuren
De foto van Tom Duuren

Tom van Duuren

Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

mr. dr. T.P. (Tom) van Duuren is als notaris werkzaam en heeft meer dan 30 jaar ervaring in internationale transacties op het gebied van ondernemingsrecht, financieringen en onroerend goed en heeft de reputatie pragmatisch en praktisch te adviseren. Hij is gespecialiseerd in joint ventures, investeringsfondsen, fusies, herstructureringen en overnames. Zijn cliënten zijn internationale en nationale bedrijven, pensioenfondsen, private equity fondsen en alternative investment fondsen.

Tom van Duuren wordt in de 2013, 2014-2015, 2016-2017 en 2018-2019 edities van de bekende internationale juridische gids 'Best Lawyers in The Netherlands' erkend als leading corporate lawyer.

Meer Minder

Opleidingen

  • Promotieonderzoek 'De joint venture vennootschap', Universiteit van Tilburg
  • Fiscaal recht, Universiteit van Amsterdam
  • Notarieel recht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Nederlands recht (privaatrecht), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
09 juli 2020
UBO-re­gis­ter per 27 sep­tem­ber 2020 in wer­king
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
05/12/2017
Te­gen­strij­dig be­lang en ver­te­gen­woor­di­ging