Home / Juristen / Willem Hoorneman
De foto van Willem Hoorneman

Willem Hoorneman

Managing Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Willem Hoorneman is sinds 2016 managing partner van CMS in Nederland. Daarnaast is hij als advocaat actief binnen de praktijkgroep IP/TMC en dan met name binnen de Life Sciences-sector. Willem geeft met energie en toewijding leiding aan de CMS Sectorgroep Life Sciences in Nederland die onder zijn leiding een grote groei doormaakt.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het intellectueel eigendomsrecht (IE) en als schrijver van onder meer het octrooirechtelijk deel in het handboek over softwarerecht, wordt Willem beschouwd als een deskundige IE-advocaat en een van de besten op het gebied van octrooirecht. Maar ook op andere gebieden van IE-recht voelt hij zich thuis. Zo was hij jarenlang hoofdredacteur van het BMM Bulletin, het leidende tijdschrift over merken- en modellenrecht in de Benelux-landen. Zijn expertise wordt internationaal breed erkend.   

Zijn uitmuntende reputatie op het gebied van IE heeft Willem onder meer verworven als procesadvocaat in verschillende IE geschillen. Hij is eveneens panellid van de World Intellectual Property Organization (WIPO) voor de alternatieve geschillenbeslechting van domeinnaamconflicten.

Meer Minder

Willem Hoorneman is recommended.

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Voorzitter CMS Life Sciences Sector Group
  • Bestuursvoorzitter
Meer Minder

Feed

Toon alleen
14 juli 2020
Om­zet CMS € 1,426 mil­jard we­reld­wijd in 2019
19 oktober 2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
18 juni 2020
Be­stuur CMS her­ko­zen voor een ter­mijn van vier jaar
09 oktober 2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
17/12/2019
CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne Cox en Bob van Zijl
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we voor­zit­ter
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
26/11/2018
Vier ster­ren BREEAM-NL cer­ti­fi­caat voor CMS-kan­toor aan de Zui­d­as
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
30/01/2018
CMS steunt stich­ting Ne­der­land Ca­res
01/01/2018
Her­man Boer­sen is per 1 ja­nu­a­ri 2018 be­noemd tot aan­deel­hou­der/part­ner
06/12/2017
CMS gaat sa­men­wer­ken met Tri­sta­te­Ci­ty