Home / Juristen / Yasar Çelebi
Yasar-Celebi-CMS-NL

Yasar Çelebi

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Turks, Nederlands, Engels

Yasar Celebi is werkzaam binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor. Hij is actief in het intellectuele eigendomsrecht en technologie media & communicatie. Yasar adviseert onder meer bij zaken op het gebied van auteursrechten, merkenrechten en octrooien.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master internet, intellectuele eigendom en ICT, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
10/01/2020
Kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie en de au­teurs­recht­heb­ben­de
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
03/07/2019
CMS ad­vi­seert Ren­de­ment Uit­ge­ve­rij bij aan­koop Be­las­ting­Be­lan­gen
18/04/2019
Be­scher­ming van be­drijfs­ge­hei­men
25/02/2019
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van Brand New Tel­ly In­du­stries
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
04/07/2018
Het ge­bruik van dro­nes