Home / Publicaties / Aanbestedende dienst moet integriteit en betrouwbaarheid...

Aan­be­ste­den­de dienst moet integriteit en be­trouw­baar­heid inschrijver (kunnen) beoordelen

08/11/2019


Een noot van Maartje Speksnijder en Eline Brenders bij twee uitspraken. Deze uitspraken zijn:
1. de uitspraak van het Hof van Justitie EU, 19 juni 2019, nr. C-41-18, ECLI:EU:C:2019:507 over nationale procedureregels betreffende uitsluiting. In deze zaak staat de vraag centraal of de gemeente Napels mocht afzien van het inhoudelijk beoordelen van de ontbinding van een eerdere overheidsopdracht als "past performance" in de zin van de daarop betrekking hebbende facultatieve uitsluitingsgrond, vanwege het enkele feit dat de betreffende inschrijver, Sirio Srl, die ontbinding in rechte had aangevochten. (JAAN 2019/119)
2. de uitspraak van Rechtbank Gelderland, 11 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2525 over valse verklaring. In deze zaak had de eigenaar/bestuurder van een eenmanszaak bij aanmelding op een inkoopnetwerk voor Wmo van een gemeente in oktober 2018 niet vermeld dat hij bij een eerdere aanbesteding in 2015 (bij dezelfde gemeente) een valse verklaring had ingediend. (JAAN 2019/127)

Publicaties
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2019_06_a.pdf
Downloaden
PDF 5,6 MB

Auteurs

Maartje Speksnijder
Eline Brenders