Home / Publicaties / Aansprakelijkheid van de accountant jegens derden

Aansprakelijkheid van de accountant jegens derden

07/03/2008

De accountant dient zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan wettelijke regels en gedragsnormen. Bovendien heeft hij een zorgplicht jegens zijn opdrachtgever, op grond waarvan hij gehouden is om als een redelijk handelend en redelijk bekwaam accountant op te treden. Maar kan een accountant ook aansprakelijk zijn voor schade die door derden wordt geleden? En zo ja, welke "derden" kunnen de accountant aansprakelijk stellen? In dit artikel wordt ingegaan op deze vragen.

Publicatie
Aansprakelijkheid van de accountant jegens derden
Downloaden
PDF 545 kB