Home / Publicaties / Algemene voorwaarden. 10 gouden regels, regel 5

Algemene voorwaarden. 10 gouden regels, regel 5

06/01/2010

Zoals wij in regel 3 al uitvoerig hebben besproken, dient u uw algemene voorwaarden in de meeste gevallen vóór of uiterlijk op het moment van het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk aan de wederpartij ter hand te stellen. lndien u niet aan deze wettelijke eis voldoet, heeft uw wederpartij de mogelijkheid één of meerdere bedingen uit uw voorwaarden te vernietigen. Als gevolg hiervan kunt u zich niet langer op de desbetreffende bedingen beroepen. lndien uw wederpartij zich op het standpunt stelt dat hij uw algemene voorwaarden niet (tijdig) heeft ontvangen, dan rust de bewijslast van het tegendeel in principe bij u.

Publicatie
Fenedexpress_2009_339
Downloaden
PDF 2 MB

Auteurs

Anita-Canta-CMS-NL
Anita Canta
Advocaat
Utrecht
De foto van Ellen Gielen
Ellen Gielen
Partner
Utrecht