Home / Publicaties / Anders dan van industriële of commerciële aard

Anders dan van industriële of commerciële aard?

24/10/2017

Een van de lastigste vraagstukken in het aanbestedingsrecht is de vraag wanneer een instelling kwalificeert als een publiekrechtelijke instelling in de zin van artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012). Dat is opvallend nu er talrijke uitspraken zijn van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) en nationale rechters, waarin dit begrip nader is gedefinieerd. Eén van de vraagstukken die binnen het begrip 'publiekrechtelijke instelling' lastig is, betreft het vraagstuk wanneer een instelling voorziet in een algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard. Op dat vraagstuk richten de auteurs zich dan ook in dit artikel.

Publicaties
Tijdschrift_Aanbestedingsrecht_2017_05_a.pdf
Downloaden
PDF 676,6 kB

Auteurs

Portret van Jildau Yilmaz
Jildau Yilmaz
Advocaat
Amsterdam
Lot Wagemakers