Home / Publicaties / Apple vs. Samsung: de smartphone-oorlog

Apple vs. Samsung: de smartphone-oorlog

09/09/2011

De smartphones Galaxy S, SII en Ace zullen binnenkort niet meer dezelfde zijn. Op 24 augustus 2011 besliste de voorzieningenrechter 's Gravenhage dat naar voorlopig oordeel deze smartphones van Samsung op een bepaald punt onder het octrooi van concurrent Apple vallen. Een grote overwinning, zou je in eerste instantie zeggen. Opmerkelijker zijn echter de punten waarop Apple niet gewonnen heeft. Het blijkt voor Samsung nog wel mee te vallen.

Inbreuk door Samsung: terugveren bij inzoomen
In een uitgebreid vonnis waarbij meerdere octrooien de revue passeerden, werd er allereerst een inbreuk op octrooi EP 868 van Apple geconstateerd. In dit octrooi staat het verplaatsen van digitale objecten (foto's) op een apparaat met touchscreen beeldscherm centraal. Het element waarop EP 868 zich onderscheidde van de stand van de techniek was het punt dat de afbeelding op het beeldscherm verplicht terugveert na een eerste veegbeweging met de vinger. Pas na een tweede veegbeweging wordt een afbeelding verder bewogen.

De voorzieningenrechter stelde dat aan alle elementen van conclusie 1 van het octrooi werd voldaan bij de Galaxy S, SII of Ace, zodra er wordt ingezoomd op een foto in de galerij en vervolgens met de vinger veegbewegingen worden gemaakt. Het was voor de voorzieningenrechter niet relevant dat dit niet gebeurde wanneer er niet ingezoomd werd.

Samsung kreeg een verbod voor de Galaxy S, SII en Ace in deze vorm, maar kreeg nog 7 weken de tijd om de software in de smartphones aan te passen.

Tablet computers

Anders ligt dit echter voor de Tablet computers (Galaxy Tab 10.1 en 10.1v.) Daarbij kan, ook bij het inzoomen, direct naar de volgende foto worden doorgebladerd. De voorzieningsrechter merkte hierbij op dat er wel veegbewegingen denkbaar zijn waarbij wel wordt teruggeveerd, omdat die beweging te kort of niet snel genoeg is. De gemiddelde vakman zal daarbij echter geen onderscheid maken tussen een eerste en tweede beweging, maar eerder uit een lange en korte beweging. Hij begrijpt dat er bij het systeem van EP 868 altijd een eerste beweging met terugveren moet plaatsvinden, voordat naar de volgende foto kan worden doorgebladerd. De gemiddelde vakman zal dat bij de Galaxy Tabs niet onderkennen.

Andere octrooien: geen inbreuk
Twee andere octrooien van Apple tasten de apparaten van Samsung echter niet aan. Met betrekking tot EP 022 oordeelde de voorzieningenrechter zelfs dat er een gerede kans bestaat EP 022 in een bodemprocedure ongeldig zal worden gehouden.

EP 022: 'Unlock image'
Het gaat bij EP 022 om een uitvinding die ziet op het ontgrendelen van het touchscreen. Daarvoor moet een 'unlock image' in een bepaalde richting worden bewogen. Als de meest nabije stand van de techniek wordt de Neonode N1m genoemd. Het grote verschil bij Apple bestaat slechts uit de gebruikvriendelijke afbeelding waarmee de smartphone wordt ontsloten, de 'unlock image'.
Volgens de voorzieningenrechter is een dergelijke toepassing niet inventief. Het lijkt een triviale stap, en tevens volgt deze toepassing uit virtuele schakelaars van Plaisant of van de Guitar Rig die eerder zijn gepubliceerd. In beide publicaties wordt een virtueel schuifje in een specifieke richting geschoven. Dat dit externe apparaten zijn weerhoudt de vakman niet om deze publicaties erbij te betrekken en maakt aldus de voorzieningenrechter niet uit.

EP 948: 'Meerdere touches tegelijk'
Samsung maakt verder geen inbreuk op het octrooi EP 948, een uitvinding voor een multi-touchscreen. Het gaat hierbij om de zogenaamde exclusiviteitsvlag, een 'flag' die reguleert wanneer meerdere plaatsen op het scherm wel of niet kunnen worden aangeraakt om acties te genereren (bij videospelletjes kan het in het ene geval bijv. gewenst zijn om meerdere knoppen tegelijkertijd te bedienen, terwijl het in andere gevallen tijdens het videospel ongewenst kan zijn).
EP 948 beschrijft een uitvinding die een exclusiviteitsvlag instelt per view (bepaalde plaats op het scherm), terwijl het op de Samsung opererende Android een exclusiviteitsvlag koppelt aan een window (dat meerdere views bevat). Kortom, Android garandeert niet dat als bijvoorbeeld één knop op het scherm wordt aangeraakt, niet tegelijkertijd ook een andere toets kan worden aangeraakt. Op basis daarvan oordeelt de voorzieningenrechter dat Samsung geen inbreuk maakt op octrooi EP 948 van Apple.

Modelrechten

Samsung maakt eveneens geen inbreuk op de modelrechten van Apple. De kenmerkende elementen van Apple waren reeds bekend (zie o.a.de HP Compaq TC1000) en bovendien merkt de rechter op dat het in de huidige tijd een trend is om producten een 'minimalistisch' uiterlijk te geven. Daardoor is de beschermingsomvang van het modelrecht beperkt. Er blijven volgens de voorzieningenrechter op alle producten van Samsung nog voldoende verschillen over waardoor een andere algemene indruk wordt gewekt bij het publiek. De resultaten van het voorgelegde marktonderzoek doen daar niets aan af.

Conclusie

Al met al hoeft Samsung zijn smartphones slechts op één klein punt aan te passen, waarbij de rechter al opmerkte dat dit een eenvoudige technische aanpassing zal zijn. Interessanter is het feit dat de 'minimalistische' vorm van smartphones en Tablet computers van Apple maar in geringe mate beschermd is. De vorm van Tablet computers is dus tot op zekere hoogte vrij en daar zullen concurrenten van Apple waarschijnlijk op in gaan springen. Wellicht dus toch een verlies voor Apple.

Dit artikel verscheen eerder op IE-Forum.nl (24-8-2011)