Home / Publicaties / Art. 7:686 BW binnen de WWZ: een vreemde eend in de...

Art. 7:686 BW binnen de WWZ: een vreemde eend in de bijt of nieuw gemeengoed?

28/08/2015

Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt het ontslagrecht opnieuw ontgonnen. De ontslaggronden worden bij wet voorgeschreven, de berekeningswijze van de vergoeding bij wet verankerd en het arbeidsprocesrecht wijzigt ingrijpend. Eén onderdeel van het arbeids(proces)recht blijft onveranderd. Dat is art. 7:686 Burgerlijk Wetboek (BW), het artikel dat de mogelijkheid biedt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie van een van de partijen daarbij. Het brede toepassingsbereik van art. 7:685 oud BW heeft art. 7:686 BW de laatste decennia vrijwel volledig overschaduwd. Per 1 juli 2015 is art. 7:685 BW van het toneel verdwenen en worden de ontslaggronden door het nieuwe art. 7:669 BW voorgeschreven. De vraag is of dit nieuw licht laat schijnen op art. 7:686 BW en of dit artikel daardoor kan uitgroeien tot een nieuwe loot aan de boom van het ontslagrecht.

Publicatie
TAP_2015_06_a.pdf
Downloaden
PDF 362 kB

Auteurs

De foto van Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam
Maarten
Maarten Stekelenburg