Home / Publicaties / Ardenberg B.V

Ardenberg B.V.

Op 13 juli 2015 zijn Ardenberg B.V. en haar vijf dochtervennootschappen Bitter B.V. Dica Footwear B.V., DR. ADAM'S FOOTWEAR B.V., Schoonen Schoenen B.V. en Van Dalen Footwear B.V. in staat van faillissement verklaard. Marc van Zanten van CMS is in alle faillissementen tot curator aangesteld.

De Ardenberg Groep exploiteerde onder meer de schoenenwinkels van Bitter, DiCapolavori, Dr. Adam's, Jan Jansen en Van Dalen.

Voorafgaand aan het faillissement heeft de Ardenberg Groep de Rechtbank Amsterdam verzocht een beoogd curator aan te wijzen. Rechtbank Amsterdam heeft dit verzoek gehonoreerd en heeft bij brief van 29 juni 2015 Marc van Zanten aangewezen als beoogd curator. De brief van de Rechtbank Amsterdam van 29 juni 2015 kunt u terugvinden op deze website.

Met toestemming van de rechter-commissaris is op 14 juli 2015 met Yari Holding B.V., een niet aan de Ardenberg Groep gelieerde partij, overeenstemming bereikt over een doorstart van een gedeelte van de activiteiten.

Gedurende de pre-pack periode is op verzoek van de beoogd curator door een extern bureau een marktverkenning uitgevoerd waaruit is gebleken dat de propositie van de doorstarter, rekeninghoudend met alle belangen, de beste was.

De doorstarter zal ongeveer een kwart van de huidige winkels in Nederland en België voortzetten en daarbij aan 125 van de 360 personeelsleden een arbeidsovereenkomst aanbieden. Alle winkels blijven gedurende de sale vooralsnog open. In het derde kwartaal zullen de winkels die niet worden voortgezet door de doorstarter worden gesloten.

In het verslag over de pre-pack periode dat begin volgende week zal worden gepubliceerd zal deze doorstart, alsmede de wijze waarop het verkoopproces is uitgevoerd, uitvoerig worden beschreven.
Hieronder treft u het persbericht van Yari Holding B.V.:

"Op 13 juli 2015 zijn Ardenberg B.V. en haar vijf dochtervennootschappen Bitter B.V. Dica Footwear B.V., DR. ADAM'S FOOTWEAR B.V., Schoonen Schoenen B.V. en Van Dalen Footwear B.V. in staat van faillissement verklaard. De Ardenberg Groep exploiteerde onder meer de schoenenwinkels van Bitter, DiCapolavori, Dr. Adam's, Jan Jansen en Van Dalen.

Yari Holding BV neemt een derde van alle “Van Dalen” winkels in Nederland en België uit het faillissement van de Ardenberg Groep. Hiermee wil Yari Holding B.V. (zuster organisatie van de Bos Group) de basis leggen met twaalf vestigingen en 125 werknemers op uitsluitend A1 winkellocaties voor een franchise formule waarbij zelfstandige retailers zich kunnen aansluiten om succesvol te anticiperen op de sterk veranderende markt.

De kleine zelfstandige retailers hebben het over het algemeen moeilijk om succesvol te zijn in een markt waar men zichtbaar moet zijn in het straatbeeld en online, om de combinatie clicks en bricks optimaal tot te laten renderen op goede locaties. Yari Holding B.V. wil de zelfstandige retailers een formule bieden om de winkel een stevige basisomzet te laten hebben met een goede omloopsnelheid en een gezond rendement".

De curator wijst crediteuren en andere geïnteresseerden op de mogelijkheid zich te abonneren op de kosteloze CMS Electronische Alert Service in het faillissement van de Ardenberg Groep. Abonnees krijgen automatisch een e-mailbericht wanneer nieuwe informatie over de ontwikkelingen in het faillissement van de Ardenberg Groep worden gepubliceerd. Aanmelden voor deze service kan via de "Abonneer" knop hieronder.