Home / Publicaties / Boscos B.V. v.h.o.d.n. Imre Zorg B.V.

Boscos B.V. v.h.o.d.n. Imre Zorg B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 3 oktober 2017 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boscos B.V., voorheen handelend onder de naam Imre Zorg B.V.,(dossiernummer Kamer van Koophandel 55708803), statutair gevestigd gemeente Amsterdam en kantoorhoudende te (1062 BJ) Amsterdam aan de Derkinderenstraat 86, met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.N. de Groot tot curator.

Faillissement boscos b.v. voorheen handelend onder naam imre zorg b.v.

Boscos B.V. is een thuiszorgorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bieden van zorg aan Nederlands/Turkse thuiszorgbehoevenden. Voor meer informatie over de activiteiten van Boscos B.V., verwijs ik u naar de website: www.imrezorg.nl.

De activiteiten van Boscos B.V. worden met toestemming van de rechter-commissaris tijdelijk voortgezet. De reden hiervoor is als volgt. Indien de activiteiten van Boscos B.V. onmiddellijk zouden worden gestaakt, zouden de cliënten van Boscos B.V. zonder thuiszorg komen te zitten. Bovendien worden door het voortzetten van de activiteiten de kansen op een doorstart vergroot.

De curator is thans doende een verkoopprocedure te starten.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een doorstart van de activiteiten van Boscos B.V., dan kunt u hiervoor contact opnemen met de curator: [email protected]