Home / Publicaties / Cool Cat Fashion B.V

Cool Cat Fashion B.V.

Bij vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland van 19 maart 2019 zijn in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Cool Cat Fashion B.V. (dossiernummer Kamer van Koophandel 30097249), Cool Cat Nederland B.V. (dossiernummer Kamer van Koophandel 30070122) en Career Woman B.V. (dossiernummer Kamer van Koophandel 30171794), alle drie statutair gevestigd te Houten en feitelijk gevestigd aan het adres Hoofdveste 10 te (3992 DG) Houten, met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. D.J. Bos als curator.

Verwacht wordt dat rond 19 april 2019 het eerste openbaar verslag zal worden gepubliceerd. In dit verslag zal worden ingegaan op de bevindingen van de curator en de werkzaamheden die de curator in het kader van de afwikkeling van de faillissementen heeft verricht.

De curator wijst crediteuren en andere geïnteresseerden op de mogelijkheid zich te abonneren op de kosteloze CMS Elektronische Alert Service. Abonnees krijgen automatisch een e-mailbericht wanneer nieuwe informatie over de ontwikkelingen in de faillissementen van Cool Cat Fashion B.V., Cool Cat Nederland B.V. en Career Woman B.V. wordt gepubliceerd. Aanmelden voor deze service kan via de "Abonneer" button hieronder.

Tevens wijst de curator erop dat crediteuren hun vordering digitaal kunnen indienen via deze website. Het indienen van vorderingen kan door middel van onderstaande button "Indienen vordering".