Home / Publicaties / Happy Tent B.V

Happy Tent B.V

Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 24 september 2019 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Happy Tent B.V., statutair gevestigd te Veenendaal (dossiernummer Kamer van Koophandel: 62977938) en feitelijk gevestigd aan het adres Kernreactorweg 13 A te (3903 LG) Veenendaal, met benoeming van mr. J.F. Haeck als rechter-commissaris en met aanstelling van mr. D.H. de Haan als curator.

Verwacht wordt dat rond 24 oktober 2019 het eerste openbaar verslag zal worden gepubliceerd. In dit verslag zal worden ingegaan op de bevindingen van de curator en de werkzaamheden die de curator in het kader van de afwikkeling van het faillissement heeft verricht.

De curator wijst crediteuren en andere geïnteresseerden op de mogelijkheid zich te abonneren op de kosteloze CMS Elektronische Alert Service. Abonnees krijgen automatisch een e-mailbericht wanneer nieuwe informatie over de ontwikkelingen in het faillissement van Happy Tent B.V. wordt gepubliceerd. Aanmelden voor deze service kan via de "Abonneer" button hieronder.

Tevens wijst de curator erop dat crediteuren hun vordering digitaal kunnen indienen via deze website. Het indienen van vorderingen kan door middel van onderstaande button "Claim indienen".