Home / Publicaties / Neumatt B.V

Neumatt B.V.

Bij arrest van 15 december 2020 van het Gerechtshof Amsterdam is het faillissementsvonnis van 17 november 2020 vernietigd en is het faillissement van Neumatt B.V. handelsnaam Hotel Neutraal geëindigd.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 17 november 2020 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Neumatt B.V.,  handelsnaam Hotel Neutraal (dossiernummer Kamer van Koophandel 33025018), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1012 LG) Amsterdam aan het Damrak 8- 1 met benoeming van mr. M. de Vries tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.N. de Groot tot curator.