Home / Publicaties / Restaurant Gijsbrecht B.V

Restaurant Gijsbrecht B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 30 juni 2020 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Gijsbrecht B.V. (dossiernummer Kamer van Koophandel 74466100), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1082 DD) Amsterdam aan de Van Leijenberghlaan 320 met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.J. van Ee tot curator.