Home / Publicaties / Sustainable Taxi Services B.V

Sustainable Taxi Services B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 april 2020 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sustainable Taxi Services B.V., tevens handelend onder de naam Taxi Electric (dossiernummer Kamer van Koophandel 53218205) statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 52 te (1114 AE) Duivendrecht, met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. W.H.Z. Westerhof tot curator.