Home / Publicaties / Zorg voor Werk! B.V

Zorg voor Werk! B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 24 september 2019 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorg voor Werk! B.V., tevens handelend onder de namen Re-Activate en Re-Activate Zorg, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1223 DA) Hilversum aan de Seinstraat 16 (dossiernummer Kamer van Koophandel 58513981), met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.N. de Groot tot curator.