Home / Publicaties / Benadeelde partij. Appel. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden...

Benadeelde partij. Appel. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 22 oktober 2013)

06/05/2014

Een noot van Marc van Zanten bij de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 22 oktober 2013.
Het hof verklaart z¡ch onbevoegd kennis te nemen van het appel van de benadeelde partij dat is ingesteld tegen de niet-ontvankelijkheid voor een deel van de in de strafzaak ingestelde vordering tot schadevergoeding.

Publicatie
Jurisprudentie_Burgerlijk_Procesrecht_2014_02_a.pdf
Downloaden
PDF 361 kB

Auteurs

Portrait of Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam