Home / Publicaties / Beroep tegen een bestemmingsplan (ABRvS, 5 december...

Beroep tegen een bestemmingsplan (ABRvS, 5 december 2012)

15/02/2013

Een noot van Allard Knook bij de uitspraak van ABRvS, 5 december 2012. In het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan kan een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid van dat plan, waaronder ook de financieel-economische uitvoerbaarheid is begrepen, slechts leiden tot vernietiging van het bestreden besluit indien en voor zover het aangevoerde leidt tot de conclusie dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet kan worden uitgevoerd binnen een periode van in beginsel tien jaar.

Publicatie
Bouwrecht_2013_02_b_a.pdf
Downloaden
PDF 638 kB

Auteurs

Allard Knook