Home / Publicaties / Bestemming gewijzigd, aftrek herzien

Bestemming gewijzigd, aftrek herzien

05/02/2010

De aftrek van voorbelasting is het kenmerkende element van het btw-systeem in de EU. De aftrek waarborgt de neutraliteit van de btw. Binnen de bedrijfskolom vormt de btw door het aftrekrecht geen kostprijsverhogende factor en door het aftrekrecht wordt bereikt dat de belastingdruk evenredig is aan de prijs van de producten. Het feitelijke gebruik van goederen en diensten voor belaste prestaties is (in beginsel) doorslaggevend voor het aftrekrecht, maar daar begint het niet. Het recht op aftrek ontstaat op het moment dat de btw aan de ondernemer in rekening wordt gebracht. Op dat moment moet de ondernemer beoordelen wat de bestemming is van de ingekochte goederen en diensten en moet hij de aan hem in rekening gebrachte btw overeenkomstig die bestemming in aftrek brengen (art. 15, vierde lid, Wet OB). Als bij de aanvang van het feitelijk gebruik van de goederen en diensten blijkt dat dit gebruik een hogere of lagere aftrek rechtvaardigt, moet op dat moment de oorspronkelijke aftrek worden herzien. Tussen het moment waarop de ondernemer goederen en diensten inkoopt en het moment waarop hij deze feitelijk gaat gebruiken kan echter veel gebeuren. ln die periode kunnen (voorziene en onvoorziene) omstandigheden voorkomen die tot gevolg hebben dat ingekochte goederen en diensten hun oorspronkelijke bestemming niet (kunnen) volgen. Daarbij kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag of en zo ja op welk moment goederen en diensten in gebruik zijn genomen. Dat dit soms tot onverwachte (en misschien zelfs ongewenste) btw-gevolgen leidt blijkt uit een uitspraak van de HR van 4 december 2009.

Publicatie
BtwBrief_2010_02
Downloaden
PDF 386 kB

Auteurs

De foto van Etienne Cox
Etienne Cox
Belastingadviseur
Amsterdam
Paul Hulshof
Paul Hulshof