Home / Publicaties / Bestuur en toezicht bij woningcorporaties

Bestuur en toezicht bij woningcorporaties

Bouwt u op integriteit?

22/09/2009

Het onderwerp 'bestuur en toezicht in de non-profit sector' staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Vooral waar het gaat om de 'governance' binnen woningcorporaties en zorginstellingen. Er bestaan plannen om de commerciële nevenactiviteiten van woningcorporaties sterk te beperken, om de mogelijkheden
tot fusies te beperken, om de positie van gemeenten ten opzichte van woningcorporaties te versterken en om het maximumsalaris van bestuurders van woningcorporaties te maximeren tot het wettelijk vastgelegde normbedrag voor de semi-publieke sector.
De hierboven geschetste ontwikkelingen laten zien dat bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties zich meer dan ooit bewust dienen te zijn van de risico's die zij lopen.

Publicatie
Bestuur_en_toezicht_woningcorporaties
Downloaden
PDF 74 kB