Home / Publicaties / Bezwaar tegen de WOZ-Beschikking 2011

Bezwaar tegen de WOZ-Beschikking 2011

15/03/2011

Waarschijnlijk heeft u onlangs één of meerdere WOZ-beschikkingen van 2011 ontvangen. Voor de waardebepaling van de onroerende zaak zal hierbij in beginsel 1 januari 2010 als peildatum worden gehanteerd. Nu algemeen bekend is dat de vastgoedprijzen de laatste jaren sterk gedaald zijn, is de kans groot dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Wij tekenen graag bezwaar voor u aan tegen een te hoge WOZ-waarde.

Als gevolg van de abrupte daling van de vastgoedprijzen in 2009 is de vaststelling van de WOZ-waarde lastig geworden, niet in de laatste plaats door het afnemen van het aantal vergelijkbare transacties. Het aanvechten van een beschikking kan voor een belegger de moeite waard zijn, mits goed onderbouwd met een taxatierapport.

De WOZ-waarde is niet alleen de basis voor de OZB-aanslag en lokale heffingen, maar is ook als maatstaf voor de heffing van verschillende rijksbelastingen een belangrijk gegeven. Zo is voor een belegger de WOZ-waarde de afschrijvingsgrens in de vennootschapsbelasting. Ook is de WOZ-waarde van belang bij het afwaarderen van onroerende zaken door ondernemers. Een belegger die fiscaal verlies maakt door de afwaardering van zijn vastgoed kan onder omstandigheden immers geld terugkrijgen van de fiscus. Hierdoor kunnen de financiële lasten van een ondernemer worden verminderd.

CMS Derks Star Busmann helpt cliënten bij het maken van bezwaar. Voorafgaand aan een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure toetst CMS in samenwerking met gerenommeerde taxateurs de haalbaarheid van de beoogde procedure aan de taxatie- en juridische spelregels. Een reeds ingediend (pro forma) bezwaar kan natuurlijk ook worden aangevuld met juridische argumenten en een taxatierapport.
Kortom, heeft u reden om aan de WOZ-waarde te twijfelen? Maak dan nu met ons bezwaar.

NB: Let goed op de wettelijke bezwaartermijn. Deze termijn eindigt 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Indien u een concept bezwaarschrift wilt ontvangen neem dan contact op met één van de bovengenoemde contactpersonen.

Bron
Newsflash Real Estate & Construction 2011, nr. 2 (Tax nr. 2)
Lees meer

Auteurs

De foto van Willie Ambergen
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam