Home / Publicaties / Bouwterrein met bijbehorend gebouw?

Bouwterrein met bijbehorend gebouw?

30/06/2010

Bij de levering van een terrein in combinatie met op dat terrein aanwezige bebouwing kan het in de praktijk moeilijk zijn vast te stellen of sprake is van de levering van één goed, of van de levering van meerdere zelfstandige goederen. Die vaststelling kan tot verschillende uitkomsten leiden voor de heffing van btw en overdrachtsbelasting. Onlangs heeft Hof Amsterdam uitspraak gedaan over de heffing van btw en overdrachtsbelasting bij de overdracht van een deels onbebouwd terrein. De vraag was of sprake was van de levering van één goed (een gebouw met het daarbij behorende terrein) of van twee afzonderlijke goederen (enerzijds een gebouw met ondergrond en anderzijds een bouwterrein).

Publicatie
BtwBrief_2010_06_07
Downloaden
PDF 196 kB

Auteurs

De foto van Etienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam
Paul Hulshof
Paul Hulshof