Home / Publicaties / Btw-aftrekcorrectie privé-gebruik auto beperkt door...

Btw-aftrekcorrectie privé-gebruik auto beperkt door Rechtbank Haarlem

14/06/2011

Wanneer werknemers de auto van de zaak ook in privé gebruiken, dient de btw-aftrek met betrekking tot de auto te worden gecorrigeerd. Het forfaitaire percentage van deze correctie is lager naargelang de auto milieuvriendelijker is. Rechtbank Haarlem heeft zich nu uitgesproken tegen het onderscheid tussen milieuvriendelijke en andere auto's. De Rechtbank geeft aan dat in beginsel voor alle type auto's een beroep kan worden gedaan op het gunstigere beleid voor milieuvriendelijke auto's.

Reguliere aftrekcorrectie
Btw-ondernemers zullen de btw op alle gemaakte autokosten in beginsel volledig in aftrek brengen, overeenkomstig hun recht op aftrek. Hier staat tegenover dat zij aan het eind van het jaar een correctie moeten aangeven voor het privé-gebruik auto. De reguliere correctie bedraagt 12% van de bijtelling voor de loonbelasting (werknemers) of de onttrekking voor de inkomstenbelasting (zelfstandigen). Deze bijtelling of onttrekking wordt in principe gesteld op 25% van de cataloguswaarde, maar voor milieuvriendelijke/zuinige auto's geldt een gunstiger percentage van 14% of 20%. Vanaf 1 januari 2010 kennen elektrische auto's zelfs een correctie van 0%.

Rechtbank Haarlem
Volgens de rechtbank past een onderscheid tussen milieuvriendelijke en -onvriendelijke auto's niet in de btw-regelgeving. De doelstelling van de correctie is om het privé-gebruik van een auto in de btw-heffing te betrekken. In dit kader is enkel de omvang van de voorbelasting en de mate van privé-gebruik van belang. Het merk of type auto, waaronder begrepen de technische specificaties, zoals brandstofverbruik, zijn voor de btw-heffing niet relevant.
Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan voor ieder type auto zodoende een beroep worden gedaan op het begunstigende beleid ten aanzien van milieuvriendelijke auto's. Aangezien het meest gunstige beleid thans een correctie van 0% inhoudt, zou dit betekenen dat in het geheel geen correctie hoeft te worden aangegeven.
Gelet op het grote (financiële) belang, zal de Belastingdienst in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Reactie Staatssecretaris
In reactie op de uitspraak van Rechtbank Haarlem, heeft de staatssecretaris van Financiën laten weten dat hij de btw-aftrekcorrectie wil loskoppelen van de lb-bijtelling of Ib-onttrekking. Hij zal hiertoe versneld wetgeving voorbereiden, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de administratieve lasten. Voor een wijziging is volgens hem wel toestemming van de Europese Commissie vereist.

Conclusie en aanbeveling
De btw-aftrekcorrectie voor privé-gebruik auto ligt onder vuur. Volgens Rechtbank Haarlem een onderscheid naar milieuvriendelijkheid in strijd met het gelijkheidsbeginsel en kan voor alle auto's een beroep worden gedaan op het meest gunstige beleid.
Wij adviseren u om uw aftrekcorrectie gewoon aan te geven (tegen 12% x 25%, of 12% x 14/20%) in de laatste aangifte van het jaar, maar tegen deze aangifte bezwaar te maken binnen de termijn van zes weken en onder verwijzing naar de uitspraak van Rechtbank Haarlem. In overleg met de Belastingdienst kan een behandeling van dit bezwaar eventueel worden aangehouden totdat een einduitspraak is gedaan in de zaak voor Rechtbank Haarlem.

Auteurs

De foto van Etienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam
Paul Hulshof
Paul Hulshof