Home / Publicaties / BTW blijft kostenpost voor zorginstellingen

BTW blijft kostenpost voor zorginstellingen

21/06/2012

Minister Schippers van VWS heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er geen btw-compensatiefonds voor de zorg komt.

In het Regeerakkoord 2010 is afgesproken dat de introductie van een btw-compensatiefonds (hierna: BCF) voor de zorgsector zou worden onderzocht. Omdat zorginstellingen en zorgverleners over het algemeen geen btw kunnen verrekenen, was dat voor veel zorginstellingen goed nieuws. Immers, via een compensatiefonds wordt een belemmering om diensten uit te besteden weggenomen en kan potentieel een besparing in kosten worden gerealiseerd.

Uit nader onderzoek - door het ministerie van VWS en Financiën - blijkt echter dat de btw voor de meeste zorginstellingen niet de doorslaggevende factor is bij de afweging om diensten al dan niet uit te besteden. Aan de invoering van een BCF voor de zorgsector zijn volgens het onderzoek ook budgettaire risico’s verbonden. Bovendien lijkt een BCF voor de zorgsector technisch lastig te realiseren. Het kabinet heeft daarom besloten geen voorstel in te dienen voor invoering van een BCF voor de zorg.

Vooral voor zorginstellingen die de komende jaren voor grote investeringen staan zal dit geen goed nieuws zijn, ook al omdat per 1 oktober a.s. het algemene btw-tarief wordt verhoogd naar 21%. Omdat zorginstellingen deze btw niet of maar voor een klein deel kunnen verrekenen betekent dat een extra kostenpost. Het zal de moeite lonen om zorgvuldig te kijken naar mogelijkheden om het btw-nadeel te beperken.

Auteurs

Paul Hulshof