Home / Publicaties / Btw integratieheffing vervalt per 1 januari 2014

Btw integratieheffing vervalt per 1 januari 2014

18/09/2013

Op basis van het vandaag gepubliceerde Belastingplan 2014 zal de btw-integratieheffing op 1 januari 2014 komen te vervallen. De integratieheffing is een correctie op de btw-heffing bij vrijgesteld gebruik van zelf vervaardigde goederen en zorgt er voor dat er geen verschil in btw-heffing is tussen een zelf vervaardigd goed en een soortgelijk goed dat van een andere ondernemer wordt gekocht. Met de integratieheffing wordt bij het vrijgesteld in gebruik nemen btw geheven over de marktwaarde van de zelf vervaardigde goederen. De btw op ingekochte materialen en diensten kan vooruitlopend op de integratieheffing worden afgetrokken. Per saldo leidt de integratieheffing er toe dat btw wordt geheven over de kostencomponenten waar (nog) geen btw op drukte. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de inzet van eigen personeel, de waarde van een ingebrachte kavel grond waarop een woning wordt gebouwd, of de waarde van een oud pand dat wordt omgevormd tot een nieuw appartementen complex. De integratieheffing wordt momenteel vooral als knelpunt ervaren bij de ombouw van oude leegstaande kantoren in te verhuren nieuwe woningen. Ook weerhoudt deze heffing ondernemers om voor de verkoop gebouwde woningen te verhuren, in afwachting van de verkoop. Om dit knelpunt op de woningmarkt weg te nemen, wordt de integratieheffing afgeschaft. In tegenstelling tot eerdere berichten in de media wordt de integratieheffing niet alleen voor woningen afgeschaft, maar voor alle zelf vervaardigde goederen.

Een vereenvoudigd voorbeeld:

Een ondernemer laat in 2013 op zijn eigen grond (waarde: € 100.000) een woning bouwen om die met ingang van 1 december 2013 te verhuren. De bouwkosten bedragen € 200.000 excl. € 42.000 btw. Omdat de verhuur van de woning is vrijgesteld van btw en de ondernemer de woning op eigen grond heeft laten bouwen (dit wordt gelijk gesteld met zelf vervaardigen) krijgt hij te maken met de integratieheffing. Daarom mag hij de btw op de facturen van de aannemer (€ 42.000) eerst aftrekken. Bij het eerste gebruik op 1 december 2013 moet hij echter btw voldoen over de ‚marktwaarde’ van de woning, te weten € 300.000. Per saldo leidt de integratieheffing dus tot een heffing van btw (€ 21.000) over de waarde van de grond die de ondernemer al had.
Als de huur niet op 1 december 2013 in gaat, maar pas in 2014, zal geen integratieheffing meer plaatsvinden. In dit voorbeeld leidt dat tot een voordeel voor de ondernemer van € 21.000. De ondernemer moet dan wel bij het eerste gebruik de btw terugbetalen die hij in 2013 op de bouwkosten heeft afgetrokken. Als hij in 2014 ook nog kosten maakt die betrekking hebben op de bouw van de woning, kan hij de btw daarop niet meer aftrekken.

Voor lopende projecten zal een goede btw-planning tot substantiële besparingen kunnen leiden. Denk aan het goed plannen van het eerste gebruik (in 2013 wel integratieheffing, in 2014 niet), maar ook aan het plannen van investeringen die in 2014 of later in gebruik worden genomen. Op kosten die nog in 2013 worden gemaakt kan btw worden afgetrokken die pas bij het eerste gebruik moet worden terugbetaald.

Auteurs

Paul Hulshof
Paul Hulshof